Згода про використання персональних даних

Увага! Згода на збір та обробку персональних даних!  Ви засвідчуєте, що Ваші персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна пошта (Email) добровільно надаються громадській спілці «Коаліція за вакцинацію», яка проводить опитування в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» в Україні (надалі – Розпорядник), а також підтверджуєте, що Розпорядник отримав ці дані правомірним чином та володіє ними на законних підставах. Метою обробки персональних даних є опрацювання, аналіз та передача інформації, що внесена до цього опитувальника, в межах реалізації зазначеного проєкту. Ця згода на обробку персональних даних включає згоду на передачу Ваших персональних даних будь-яким іншим розпорядникам чи третім особам, розташованим як на території України, так і на території інших країн, на розсуд Розпорядника для використання персональних даних із зазначеною метою без додаткового повідомлення Вас про таку передачу. Ця згода на обробку персональних даних надається на строк, необхідний Розпоряднику для досягнення мети обробки персональних даних. Щоб ознайомитися з будь-якими Вашими персональними даними, наданими Розпоряднику, чи залишити запит на зміну, знищення Ваших персональних даних, або щоб відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних, зверніться, будь ласка, за електронною адресою editor@vaccine.org.ua