Первинний імунодефіцит

Пацієнти з первинним (вродженим) імунодефіцитом мають бути вакциновані, бо є більш вразливими до інфекційних хвороб і мають вищий ризик ускладнень, госпіталізації та летальних випадків. Для оцінки безпеки та ефективності вакцини в кожному конкретному випадку необхідно брати до уваги тип імунодефіциту та ступінь імуносупресії. Приймаючи рішення про вакцинацію пацієнта, медичний працівник має керуватися наказом МОЗ №2070 “Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень”, а саме розділом 5.7, який наведено нижче.

Тип

імунодефіциту

Вакцини, що протипоказані Вакцини

показані

Коментарі
Значний дефіцит антитілоутворення (агамаглобулінемія, гіпогамаглобулінемія) Усі живі вакцини Проти грипу.

Інші інактивовані вакцини відповідно до Календаря щеплень

Вакцинація проти менінгококової інфекції (оптимально) рекомендована
Мінорні дефіцити антитілоутворення (дефіцит IgA, дефіцит антитіл до полісахаридних антигенів) ОПВ Проти грипу.

Усі вакцини відповідно до Календаря щеплень, включаючи і живі вакцини

Вакцинація проти менінгококової інфекції (оптимально) рекомендована.

Пневмококова вакцинація за комбінованим введенням (ПКВ + ППВ) рекомендована

Дефіцит системи комплементу (класичний або альтернативний шляхи) Не протипоказано Усі вакцини відповідно до Календаря щеплень.

Вакцинація проти пневмококової, менінгококової та Hib-інфекцій – обов’язково

Вакцинація проти менінгококової інфекції (краще) рекомендована.

Вакцинація проти MeнB рекомендована

Дефіцит системи фагоцитозу (хронічна гранульоматозна хвороба, дефект молекул адгезії, синдром

Чедіака-Хігаші, вроджена нейтропенія)

Живі вакцини (БЦЖ, оральна черевно-тифозна вакцина) у разі хронічної гранульоматозної хвороби.

Усі живі вакцини

у разі дефекту молекул адгезії та у разі синдрому Чедіака-Хігаші

Усі вакцини відповідно до Календаря щеплень, за винятком живих вакцин для пацієнтів з дефектом молекул та синдромом Чедіака-Хігаші Пневмококова вакцинація за комбінованим введенням (ПКВ + ППВ) рекомендована
Дефекти вродженого імунітету (IL- 12, інтерферон-γ) Усі живі вакцини (БЦЖ, оральна черевно-тифозна, КПК, вітряна віспа) Проти грипу.

Усі вакцини відповідно до Календаря щеплень, за винятком живих вакцин

Пневмококова вакцинація за комбінованим введенням

(ПКВ + ППВ) рекомендована

Змішані або комбіновані Т-клітинні дефіцити (повний синдром Ді-Джорджі, атаксія телеангіоектазія, синдром Віскотт-Олдріча, синдром гіпер-IgE) Усі живі вакцини (БЦЖ, оральна черевно-тифозна, КПК, вітряна віспа) Проти грипу.

Не рекомендовано інактивованих вакцин, якщо пацієнт отримує внурішньовенний імуноглобулін.

Пацієнти з неповним синдромом

Ді-Джорджі можуть бути щеплені КПК та ВВ, якщо рівень CD3 > SS500/мм3, CD8 200/мм3 та/або нормальна відповідь на мітоген